FAQ: Vaatwassers

Vaatwasser pompt niet af

Zijn de slangen van de vaatwassers niet geknikt?

Is het dopje verwijderd uit de afvoer (sifon) --> is voorgemonteerd in iedere sifon, meestal blauwkleurig.

Vaatwasser neemt geen water

Is de kraan open? Hoeveel slagen kan er aan de knop gedraait worden van dicht naar open? Is dit 1 slag, dan is de kraan defect.

Zijn de slangen van de vaatwassers niet geknikt?

Als alles in orde is en het probleem blijft zich voordoen: neem dan contact op met onze servicedienst via het service formulier of +32 (0)3-4508180.

Vaatwasser staat vast in programma

Er dient een reset uitgevoerd te worden.
MVW680/MVW681/BVW88/BVW96  --> Druk de 2de en 3de toets van links tegelijk in tot 2 streepjes verschijnen.
MVW651 --> Druk de programmatoets in tot het END-lampje gaat knipperen.
BVW652/BVW682 --> Programmatoets 3-4 seconden ingedrukt houden tot het END-lampje knippert.

Dient de bijgeleverde vochtwerende strip/plaat geplaatst te worden?

Ja, deze zorgt ervoor dat er geen vochtschade aan het (houten) aanrechtblad kan ontstaan.

Na afloop van een wasprogramma is de vaat niet droog

Er dient ALTIJD spoelglansmiddel gebruikt te worden. Ook bij 3-in-1 tabletten.

Tupperware/plastic droogt niet omdat glansspoelmiddel er niet aan hecht.

De deur valt na het open doen naar beneden

Veeropspanning dient gesteld te worden. Zie montagehandleiding.

Vaatwasser geeft condensvorming rondom de deur

Vaak te wijten aan het te diep inbouwen of niet waterpas gezet hebben van de vaatwasser.

Vaatwasser wordt niet warm

Hoofdwasprogramma aanzetten. Na 30 minuten deur openen en voelen. Wordt de vaatwasser hierna nog steeds niet waar? Neem dan contact op met onze servicedienst via het service formulier of 020-4363525.